2 "Б" класс

Задания с 25.05.2020 - 29.05.2020

Задания с 18.05.2020- 22.05.2020

Задания с 11.05.2020- 15.05.2020

Задания с 04.05.2020 - 08.05.2020

Задания с 27.04.2020-02.05.2020

Задания с 20.04.2020 -24.04.2020

Пн. 20.04

Русск. лит. :

С.75 – 77, ответы на вопросы, №3 в тетрадь

С. 77 – 79, выразительное чтение, ответы на вопросы.

Русск. яз:

С.86 правило + памятка

Упр. 148,149,150

Математика:

С.92 таблица , № 1,2,3

С.93 № 1,2

 

Вт. 21.04

Бел.літ.:

С.58 – 61, план – запісаць, пераказ

Бел. Мова:

С.88 – правіла

Пр. 153,154, 155 – пад дыктоўку, 156

Математика:

С.94 таблица, № 1,2,3,5

С.95№ 1,2

 

Ср. 22.04

Матем. :

С.96 таблица, № 2,3,4 – 1строка, 6

С.97 №1,2

Русск.яз.:

С.90 правило, упр. 151,153,156

Русск. лит:

С.79 – 82, выразительное чтение, ответы на вопросы

С.82 – 86, выразительное чтение, ответы на вопросы

 

Чт. 23.04

Бел.літ.:

С.62 – 73, выразнае чытанне

Бел. Мова:

Запісаць тэксты пад дыктоўку. Выпісаць “Словы – назвы” разам з “Словамі – прыкметамі”

Паўтарыць слоўнікавыя словы.

№1

   Аксанка пазнаёмілася з цёткай Юляй выпадкова. Дзяўчынка ўбачыла  незнаёмую жанчыну ў пад’ездзе. Тая мыла брудную  пляцоўку.  Маленькая Аксанка павіталася з жанчынай. Цяпер яны заўсёды вітаюцца пры сустрэчы.

№2

                             Лясны  будаўнік

    Жыў у лесе   працавіты дзяцел. Усё грукаў і грукаў моцнай дзюбай. Зробіць дупло ў старым дрэве – пералятае на новае дрэва. За гэта любілі дзятла лясныя птушкі і жвавыя вавёркі. Ён такое ўтульнае жытло майстраваў!

 

Чел и мир:

С.105 – 114, ответы на вопросы + тетрадь

 

Пт.24.04

Матем.:

С.98 таблица, № 1,2,3,5

С.99 №1,2

Бел. мова:

Друкаваныя сшыткі с. 28 – 33

 

свернуть

Задания с 13.04.2020-17.04.2020

Русский язык:

С.86 правило + памятка

Упр.149.150, словарные слова

Математика:

С.90 №5, с. 91 № 1,2

Литературное чтение:

С. 75 – 79, выразительное чтение, ответы на вопросы.

Русский язык   ФИО __________________________________

1)Из цепочек слов подчеркните  те, которые составлены из однокоренных слов. Выделите корень.

1)Гриб,  грибной,  грибок;   лиса,  листья, листок.

2)Холодный, мороз,  морозец;   коса, косить, косарь.

3)Гора, горка, горе;  лень,  ленивый, лентяй.

4)Зима, зимовье,  зимний;  вода, водитель, водный.

2) Из предложенных слов составьте пары, где первое слово – проверочное, второе – проверяемое. Выделите корень.

Гора,  росы,  стена,  травы, река, стены, страна, зимы, страны, реки, трава, горы, роса.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Выделите корень. Подчеркните проверочное слово.

Л__са-   лесной,  лес.

Сн__га – снежный, снеговой.

Д__жди – дождевой, дождик.

Сл__ны – слон, слоновый.

П__ля – полевой, поле.

Р__ды – наряд, ряд, рядовой.

4) Подчеркни проверочные слова. Выдели корень:

Топить, растопка – раст__пил

Тёплый, теплота – пот__плело

Дров, дровяной – др__ва

Лисонька, лисята – л__сёнок

Часики, часовщик – ч__сы

Зерноток, зёрнышки – з__рно

5) Расположи предложения так, чтобы получился рассказ. Озаглавь его.

_ Л_ствой, д_рев_я, помолодевш_е, украсились. _С, жаворонки, скв_рцы, ласточки, юга, прил_тели.

_Крылатые, в, насекомые, воздухе, закруж_лись. _ Раст_пила, снежные, в_сна, сугробы.

_Слышатся, задорные, всюду, песни, п_рнатых. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Беларуская мова  ФИО __________________________________

Успомні з рускай мовы тэрміны: “слова – предметы», «слова – признаки», «слова – действия». Прачытай ў падручніку, як яны называюцца па – беларуску. (С.81,82, 88, 91).

Устаў патрэбную літару. Падкрэслі “словы – назвы” – адной рыскай, “словы – прыкметы” – хвалістай рыскай, “словы – дзеянні” – дзвума рыскамі.

Запішы сказы пад дыктоўку.

1)Антон (Б/б)аравікоў знайшоў пад дубам шмат маленькіх (Б/б)аравікоў.

Брат (Г/г)леб старанна даглядае (Г/г)лебу і расліны.

У (Ч/ч)эрвені мы ездзілі ў горад (Ч/ч)эрвень.

2)В..рбы часта расту_ь каля рэк. Каля хаты расла старая в..рбá.

Пчолы збіралі м..д з пал_вых кв..так. Над кв..цістым лугам стаяў м..довы пах.

Дз..ці сп_шаліся ў школу. Маці паклікала дз..цей дадому.

Надыхо__іў халодны зімовы в..чар. В..чэрні змрок апускаўся на зямлю.

 

Прачытайце. Дапоўніце сказы патрэбнымі словамі. Змяняйце словы так, як патрабуе сэнс.

Паштоўку даслалі ў _______________ .

Верш надрукавалі ў _______________ .

Тата працуе на ______________ .

Сустрэнемся ў новым ______________.

Словы для даведкі: завод, канверт, газета, год.

Пераклкдзі на беларускую мову.

Кошка Мурка пьёт молоко. Диме тоже нравится запивать молоком вкусное печенье. Утром у мамы на плите всегда варится кофе. Она добавляет в кофе сливки. Папа на завтрак жарит яичницу.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

свернуть