4 класс

Задания с 25.05.2020 - 29.05.2020

Задания с 18.05.2020- 22.05.2020

Задания с 11.05.2020- 15.05.2020

Задания с 04.05.2020 - 08.05.2020

Задания с 27.04.2020-02.05.2020

Задания с 20.04.2020-24.04.2020

Предмет

Дата

Задание

Белорусский язык

20.04

Правапіс дзеясловаў на -ся, -цца

Чыстапісанне:

ся   ца   цца (прапісваць да канца радка)

плесціся несціся прыбірацца мыцца

пр. 122 (п)

пр. 123 (алоўкам у кнізе)

прав. ст. 74 (рубрыкі “Завяжаце вузялок!” і “Будзьце ўважлівыя!”)

пр. 125 (п)

пр. 126 (алоўкам у кнізе)

пр. 127 (п)

Выкананыя заданні высылайце 20.04 да 20:00

22.04

Змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу па асобах і ліках (спражэнне)

Чыстапісанне:

Пп Тт пп тт пт тп (паўтарыце)

апетыт  з апетытам  без апетыту  апетытны

пр. 128 (алоўкам у кнізе)

прав. ст. 76

пр. 129 (вусна)

https://www.youtube.com/watch?v=iNJaPXhSACg&t=56s

пр. 130 (п)

пр. 131 (п)

З тэксту практыкавання выпішыце выдзеленыя займеннікі разам з дзеясловамі, вызначце час, асобу і лік дзеясловаў. Сказы не спісвайце.

Узор: Я іду (цяп.ч., 1-я ас., адз.л.)

пр. 132 (п)

Выкананыя заданні высылайце 22.04 да 20:00

23.04

Навучальны пераказ ”Вечны агонь”

пр. 134 (алоўкам у кнізе, вусна)

пр. 135 (заданні пасля тэксту выканайце алоўкам у кнізе)

Заданні, пазначаныя знакам “Рм”, аформіце ў сшытках

Выкананыя заданні высылайце 23.04 да 20:00

Белорусская литература 

 

20.04

Міхась Даніленка ”Журка”

Пазнаёмцеся са словамі слоўніка на ст. 68;

прачытайце апавяданне, адкажыце на пытанні пасля тэксту на ст. 70.

Вызначце тэму твора і яго асноўную думку.

Перачытайце апавяданне, падбярыце загалоўкі да кожнай часткі. Запішыце іх у выглядзе плана.

Падрыхтуйце пераказ твора па плане. Пераказ здыміце на відэа

Выкананыя заданні высылайце 20.04 да 20:00

22.04

Падагульненне па раздзеле “Чалавек на планеце Зямля”

Запішыце відэа пераказ апавядання “Журка” М. Даніленкі

Пісьмова адкажыце на пытанні рубрыкі “Ведаем…” ст. 71 – 73

Выкананыя заданні высылайце 22.04 да 20:00

Человек и мир

20.04

Тут мінуўшчына з сучаснасцю сышліся

Прачытайце артыкул “Тут мінуўшчына з сучаснасцю сышліся” і паведамленне ў рубрыцы “Карысна ведаць” на ст.122 – 127.

Разгледзьце карту “Рэспубліка Беларусь. Првмысловасць” на ст. 18 – 19 атласа. Пакажыце на ёй пералічаныя ў артыкуле гарады. Назавіце вобласці, у якіх яны знаходзяцца.

Знайдзіце ў тэксце адказы на пытанні 1 – 4 на ст. 127

Выкананыя заданні высылайце 20.04 да 20:00

Русский язык

21.04

Интонация перечисления. Знаки препинания при однородных членах предложения

Чистописание:

шо ол ад (повторять до конца строки)

шоколал шоколадка шоколадный

упр. 165, 166, 168 (карандашом в книге)

упр.167, 169 (п)

Выполненные задания высылайте до 20:00

24.04

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами

Чистописание:

сн ег (повторять до конца строки)

снегирь снегириный Снегирёв

упр. 170 (п)

прав. С.108

упр. 171, 172 (п)

упр. 173, 174 (карандашом в книге)

Выполненные задания высылайте 24.04до 20:00

Русская литература

21.04

Проверьте себя. Обобщающий урок по теме «Чудеса приходят на рассвете»

Тест (выслан в Вайбер)

Выполненные задания высылайте 21.04 до 20:00

24.04

Введение в раздел. Научно-познавательная литература. П. Клушанцев. «О чём рассказал телескоп» (рассказы «Где Земля кончается?», «Из чего сделаны Солнце и Луна?»)

Прочитайте рассказы П. Клушанцева с. 106 – 112, ответьте на вопросы после текстов.

Найдите в энциклопедии или  Интернете познавательную информацию об изобретателе телескопа Галилео Галилее. Подготовьте об этом сообщение (ок. 200 – 300 слов)

Выполненные задания высылайте 24.04 до 20:00

Математика

21.04

Письменное деление на двузначное число вида 272:4

Разберите образец деления на двузначное число в рамке на с. 100

пр. № 1, с.100, с.101

ур. № 2, с. 100

з. № 4, 2, 5, с. 101

Выполненные задания высылайте 21.04до 20:00

22.04

Закрепление

пр. № 2, с. 102

пр. № 3, с. 102

пр. № 5, с. 102

пр. № 1, с. 103

з. № 6, с. 103

з. № 2, с. 103

Выполненные задания высылайте 22.04 до 20:00

23.04

Письменное деление на двузначное число вида 952:28

Разобрать образец деления на двузначное число в рамке с. 104

пр. №1, с. 104, пр.№1, с. 105

пр.№3, с. 104

Образец: 2300 м = 2 км 300 м

з. №2, с. 105

з. №4, с. 104

з. №6, с. 105

Выполненные задания высылайте 23.04 до 20:00

24.04

Закрепление

пр. №1, с. 106, пр.№1, с. 107

пр. №2, с. 106 (записать в виде выражения)

з. №5, с. 106

з. №6, с. 107

з. №7, с. 107

Выполненные задания высылайте 24.04 до 20:00

Английский

язык

(Козляков

ская

Ирина Павловна)

 

20.04

С. 82 упр.5а рассказ о школе по образцу и выслать запись с видео

21.04

С. 83 упр.2а наизусть порядковые числительные, выслать запись с видео

23.04

С. 75 упр.1а (выучить выражения и записать в словарь, чтение и перевод выслать видео)

С. 85 упр. 5b (составить загадки про расписание и выслать запись с видео (устно))

Viber +375333034282

свернуть

Задания с 13.04.2020-17.04.2020

 

13.04, понедельник

 1. Лiтаратурнае чытанне (Беларуская лiтаратура)

Мiхась Пазнякоӯ «Клён» ст. 58 – 60 прачытаць, адказаць на пытаннi пасля тэксту, навучыцца падрабязна пераказваць урывак ад слоӯ «Памятаю вельмi прыкрае…» да канца твора

 1. Беларуская мова

Паӯтарыць вывучанае ӯ 3 класе пра дзеяслоӯ (гл. схему ст. 64 «Успомнiце!»), пр. 105 (п.)

Прачытаць i запомнiць iнфармацыю ӯ рубрыцы «Гаварыце правiльна!» ст. 65, пр. 107 (п.), 108 (вусна), 109 (п.)

 1. Чалавек i свет

Прачытаць артыкул «Багацце нашай краiны» ст. 115 – 120, адказаць на пытаннi i выканаць заданнi ст. 121

Дадатковае заданне: знайсцi iнфармацыю ӯ краязнаӯчай лiтаратуры, у Iнтэрнэце або даведацца ӯ дарослых, якiя прамысловыя прадпрыемствы ёсць у нашай мясцовасцi, што яны выпускаюць.

 

14.04, вторник

 1. Литературное чтение (Русская литература)

Книги А. Линдгрен для детей

Викторина по повести «Пеппи Длинныйчулок»: https://learningapps.org/1248233

 1. Русский язык

Правило с. 100, упр. 155 (п), 156 (устно), 157 (устно), 158 (п), 159(п)

 1. Математика

Образец деления на двузначное число с остатком на с. 92 вверху, пр. N 1, с. 92, 93; ур. N 3, c. 92, з. NN 4, 5, c. 92, з. N 2, c. 93

 

15.04, среда

 1. Лiтаратурнае чытанне (Беларуская лiтаратура)

Уладзiмiр Правасуд «Вадзянiк i лесавiк» прачытаць байку, адказаць на пытаннi перад тэкстам i пасля яго, выканаць дадатковае заданне на ст. 65

Пятрусь Броӯка «А ты хоць дрэва пасадзiӯ?» прачытаць, адказаць на пытаннi пасля тэксту, вывучыць верш на памяць

 1. Беларуская мова

Паӯтарыць вывучанае аб дзеясловах прошлага часу па рубрыцы «Успомнiце», пр. 110 (п), 111 (п), 113 (п), запомнiць iнфармацыю рубрыкi «Гаварыце правiльна!» ст. 69, пр.115 (п)

 1. Математика

Пр. N 1, c. 94, 95, N 3, c. 94, з. N 5, c. 94, NN 6, 7, 8, c. 95

 

16.04, четверг

 1. Математика

Пр. N 1, c. 96, пр. N 3, c. 96, пр. N 1, c. 97, ур. N 4, c. 96 (1-я строка), пр. N 5, c. 96 (записать в виде равенства), з. N 7, c. 97, з. N 2, c. 97, з. N 10, c. 97

 1. Беларуская мова

Вывучыць правiла на с.71, пр. 116 (вусна), 117 (п), 120 (п), 121 (п)

 

17.04, пятница

 1. Литературное чтение (Русская литература)

Выполните задания на с. 103 – 104 (Проверьте себя)

 1. Русский язык

Упр. 160 (п), выучить правило с. 103, 161 (п), 162 (п), 163 (п)

 1. Математика

Образец решения задач нового вида с. 98, з. N 1, з. N 2, c. 98, з. N 2, c. 99, пр. N 3, c. 99, ур. N 4, c. 99, пр. N 1, c. 99

Английский язык

Предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания

 

 

 

Английский язык

13.04.

Урок 1 Расписание уроков

PB ex.2 p.73(аудиозапись упр.2 стр. 73, электронный образовательный ресурс e-vedy.adu.by или uchebniky.by)

Прослушать лексику по теме PB ex. 1а р. 72 (аудиозапись упр.1a стр. 72, электронный образовательный ресурс e-vedy.adu.by или uchebniky.by)

Прочитать транскрипцию PB ex. 1c р. 73

Прочитать расписание Майка и ответить на вопрос: Сколько уроков английского языка в расписании Майка?

PB ex. 3а р. 74

Составить предложения по образцу. Какие уроки есть у Майка?

PB ex.3 b p.74

PB ex.1a p.72

Выписать слова в словарь с транскрипцией и переводом (см. Словарь стр. 140-143 учебного пособия)

Выучить слова!

 

14.04.

Урок 2 Занятия на уроках

Прослушать лексику по теме PB ex. 1а р. 75 (аудиозапись упр.1а стр. 75, электронный образовательный ресурс e-vedy.adu.by или uchebniky.by)

Прочитать транскрипцию PB ex. 1b р. 76

Выполни письменно задания в рабочей тетради

WB ex.1 p.56 (заполните кроссворд)

WB ex.3 p.57 (соедините слова)

WB ex.4 p.57-58 (дополните текст, используя слова из рамки)

PB ex.1a p.75

Выписать слова в словарь с транскрипцией и переводом (см. Словарь стр. 140-143 учебного пособия)

Выучить слова!

 

16.04.

Урок 3

Расписание уроков друга

Прослушать, прочитать текст и соединить список и расписание (1,2,3) с текстами (A,B,C)

PB ex.4a p.77-80

Выполнить задания к тексту:

PB ex.4b p.80 (соедините слова с картинками)

PB ex.4с p.81 (ответьте на вопросы)

PB ex.5a p.82 (прочтите письмо Твинки о школе Никиты и найдите три ошибки)

PB ex.5b p.82 (письменно)

Завершить письмо Твинки. Написать, что Никита делает на всех уроках!

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА (ЛIТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ)

Мiхась Пазнякоӯ «Клён» ст. 58 – 60 прачытаць, адказаць на пытаннi пасля тэксту, навучыцца падрабязна пераказваць урывак ад слоӯ «Памятаю вельмi прыкрае…» да канца твора

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Паӯтарыць вывучанае ӯ 3 класе пра дзеяслоӯ (гл. схему ст. 64 «Успомнiце!»)

Пр. 105 (п.)

Прачытаць i запомнiць iнфармацыю ӯ рубрыцы «Гаварыце правiльна!» ст. 65

Пр. 107 (п.)

Пр. 108 (вусна)

Пр.109 (п.)

ЧАЛАВЕК I СВЕТ

Прачытаць артыкул «Багацце нашай краiны» ст. 115 – 120, адказаць на пытаннi i выканаць заданнi ст. 121

Дадатковае заданне: знайсцi iнфармацыю ӯ краязнаӯчай лiтаратуры, у Iнтэрнэце або даведацца ӯ дарослых, якiя прамысловыя прадпрыемствы ёсць у нашай мясцовасцi, што яны выпускаюць.

 

свернуть